Sten Frykberg

Frykberg, Sten, 1910–83, dirigent, pianist och radioman. Frykberg var dirigent och konstnärlig ledare vid Nordvästra Skånes Orkesterförening (numera HSO) åren 1939–45, innan han tillträdde en tjänst vid Radiotjänst i Stockholm. Under sin tid i Helsingborg och senare som musikkommentator i radio blev han känd och uppskattad för sitt glada och lättsamma sätt att kommentera klassisk musik som han gjorde mera tillgänglig för en bredare publik. Under ett par decennier ledde han den populära Önskekonserten i musikradion. Som kompositör blev Frykberg känd inom en helt annan genre av musik när han komponerade marschen ”Bohus bataljon”. Den tillkom under krigsåren, då han var beredskapsfurir i Uddevalla.