Stadshuset

Stadshuset, (gamla) är beläget snett emot Rådhuset med adress Drottninggatan 7. Byggnaden, som är åtta våningar hög, uppfördes i två etapper åren 1961 och 1967. Arkitekt var Mogens Mogensen, se Arkitektur och arkitekter. Funktionen som stadshus upphörde år 1993 och huset är numera enbart affärs- och kontorshus.

Stadshuset, (nya), sedan 1993 beläget i kontorshus på Järnvägsgatan, söder om Knutpunkten.