Sofiakällan

Musikunderhållning förekom förr på morgnarna vid källan, ett uppskattat inslag för förbipasserande helsingborgare
Musikunderhållning förekom förr på morgnarna vid källan, ett uppskattat inslag för förbipasserande helsingborgare

Sofiakällan, är det sista spår som i dag kan ses av den på sin tid stora brunnsanläggningen i Hälsodalen. Sofiakällan är en av Sveriges få naturliga saltkällor. Den upptäcktes 1890 vid borrning ned till ler- och sandstenslagren på 83 meters djup. Källans vatten anses likna det från Homburg, Wiesbaden och särskilt Elisabethquelle i Kreuznach. Hälsan har även en källa med järnhaltigt vatten, vilken långt tidigare än Sofiakällan använts för medicinskt bruk och som var den egentliga orsaken till brunnens uppkomst. Den kvarvarande anläggningen, som den kan ses i dag, är tillkommen 1890 efter ritningar av Mauritz Frohm. Tidigare, sedan 1955, stod Anders Olsons skulptur Kattan här, en gåva av Malte Sommelius (släkten), idag är den placerad på Furutorpsplatsen. Vid källan finns också mosaiken Snäckan. Se även Vattenkällor och Hälsan. KEA