Skolmuseer

Skolmuseer, inom Helsingborgs kommun finns Helsingborgs skolmuseum och Skolmuseet i Välinge. Helsingborgs skolmuseum öppnade 1985 i Östra skolan vid nuvarande Slottsvångsskolan. Museet samlar och visar föremål och arkivalier från framförallt folkskolans verksamhet i staden och förvaltas ideellt av Helsingborgs skolmuseiförening. Skolmuseet i Välinge är inrymt i den f.d. skolan i Tånga, numera Välinge bygdegård och drivs av bygdegårdsföreningen.