Skånska Lantmännens Centralförening

Skånska Lantmännens Centralförening, SLC, ingående i Svenska lantmännens riksförbund. Lokalföreningen i Helsingborg hade till en början sin verksamhet i Norra hamnen där efterhand allt större magasins- och Silobyggnader uppfördes. I samband med omdaningen av hamnområdet till bostadsområde uppfördes i Sydhamnen stora anläggningar för torkning, lagring och utlastning av spannmål, jämte foderfabrik, allt fortfarande i full verksamhet. Se också Foderkompaniet.