Skånes äggcentral

Skånes Äggcentral, startad 1933 i byggnad på Ringstorpsvägen som familjen Otto lät uppföra 1925. Bakgrunden var dock av betydligt äldre datum. Firmans upphovsman, Emil Otto (1876–1923) var född i Danmark, fick anställning i Helsingborg hos Fritz Larsen, känd smörexportör. De blev kompanjoner, men 1898 överlät Larsen firman på Otto. Denne ändrade firmanamnet 1901 till Emil Otto. Året därpå byggde han Villa Otto på Ringstorpsvägen 47 där familjen bosatte sig (villan ännu kvarstående). Otto levererade smör, framförallt till England, i vackra glaserade lerkrus. Ett eget mejeri fanns på gården till Långvinkelsgatan 193, smör- och mjölkbutiker på åtta ställen i staden och huvudmejeri i Harlösa. Otto förvärvade 1911 Hälsingborgs Äggexport och preserveringsanstalt. Efterhand tog ägghanteringen över och 1925 uppfördes invid villan en större lagerbyggnad som äggnederlag. 1933 startades Skånes Äggcentral och därmed introducerades det välkända kontrollmärket, Kronägg. Emil Otto gick ur tiden 1923 och det var hustrun, Margaretha och sonen Sven, som drev rörelsen vidare fram till mitten av 1940-talet, varefter ägghanteringen togs över av andra intressenter och på annan plats. Lagerbyggnaden står kvar i dag (2006) och har sedan 1957 hyst Ragnar Karlssons Gummiverkstad (Gummi-Karlsson). KEA

Läs mera: K.E. Ander: ”Hus och folk i Stattena”, (2001).