Skatteskrapan

Skatteskrapan, vardagligt namn på Skatteförvaltningens fastighet i hörnet Bollbrogatan/Järnvägsgatan. S. invigdes 1973 av landshövding Gösta Netzén.