404

The page could not be found

Vi gjorde en sökning på webbplatsen till dig, kanske letade du efter:

 • 9 December, 2016

  Sinnessjukhuset

  Sinnessjukhuset, vårdinrättning öster om fattigvårdsanstalten Bergalid, låg vid Kyrkogårdsvägen (nuvarande Prins Kristians gata). Byggnaden uppfördes 1909 och revs 1970 i samband med projekteringen av det nya lasarettet.

 • 8 December, 2016

  Helsingborgs lasarett

  [caption id="" align="alignnone" width="1831"] Helsingborgs Lasarett invigdes 1975.[/caption] Helsingborgs lasarett Ännu vid mitten av 1800-talet saknade staden ett sjukhus för stadens invånare. De sjuka vårdades i allmänhet i hemmen. De mindre bemedlade, som utgjorde större delen av befolkningen, fick förlita sig på de allmosor som det besuttna borgerliga samhället kunde erbjuda dem vid sjukdom. Sjukvård

 • 8 December, 2016

  Bergalid

  [caption id="" align="alignnone" width="886"] Sinnessjukhuset låg vid nuvarande Prins Kristians gata[/caption] Bergalid, ett nu försvunnet byggnadskomplex vid Bergaliden som 1889 togs i bruk som Fattigvårds- och arbetsinrättning. Byggnaden låg sydväst om det nuvarande lasarettsområdet och var ritad av Johan August Westerberg. Inrättningen ersatte det gamla Fattighuset på nuvarande Konsul Olssons plats (Kullaplatsen) som revs 1890.