Silobyggnader

Sydhamnen
Sydhamnen

Silobyggnader. Fyra stycken har funnits utmed Norra hamnens östra kaj för spannmålslagring. Från söder räknat (1) Gödningsbolagets, (se Helsingborgs Konstgödnings- & Foderämnes AB), uppförd 1934. (2) Foderkompaniets, uppförd 1934, (3) Skånska Lantmännens Centralförening (SLC), uppförd 1954 och (4) dito SLC:s, uppförd 1933. Åren kring 1995 revs alla utom Foderkompaniets som fick stå kvar ännu ett par år. Flera ansåg att den borde stå kvar som minne av verksamheterna vid Norra hamnen. Byggnaden ockuperades av medlemmarna i ungdomsprojektet Varvet som sedan en tid hade verksamhet där. Men i september 1996 kom obönhörligt grävskopan, som avslutade siloepoken den 16 oktober. Numera har SLC flera större silobyggnader i Sydhamnen.