Sigfrid Ewald

Ewald, Sigfrid, 1877–1949, stadsingenjör 1906– 1942. Ewald föddes på Råå och kom under sina år som kommunal chefstjänsteman att få stor betydelse vid utformningen av 1900-talets Helsingborg. Han hade stor del i bl.a. stadsmuseets utveckling och arbetade i nära samarbete med konsul Oscar Trapp, övertog ordförandeskapet i museistyrelsen efter Trapps död 1916. Ewald satt i museistyrelsen i mer än trettio år, var ledamot i Estetiska nämnden och Historikkommittén liksom i Gillet Gamla Helsingborg. Ewald har gett ut två böcker som i lättsam stil beskriver livet bland den tidens kommunalgubbar m.fl. i Helsingborg. ”Från Lidängarna till Pålsjö bäck” (1944) är en berättelse om barndomens Råå, uppväxten och livet som stadsingenjör samt inte minst mötet med mängder av kända och okända personer. Tidsmässigt berör boken tiden fram till första världskrigets slut 1918. I ”Från Fortuna till Sofiero” (1948) fortsätter Ewald berätta om tiden fram till slutet av 1940-talet men även med historiska återblickar. Konsten i staden får också stort utrymme. Han tilldelades Helsingborgsmedaljen 1949. KEA

Läs mera: Torsten Mårtensson, ”Sigfrid Ewald in memoriam”, Kring Kärnan IV (1951).