Sekvens

Sekvens framför Idrottens hus. Fotograf: Sven Olof Larsén.
Sekvens framför Idrottens hus. Fotograf: Sven Olof Larsén.

Sekvens, fontänskulptur i brons framför Idrottens hus. Utförd av Arne Jones 1959. 1957 föreslog Estetiska nämnden att ett konstverk av den flitigt anlitade Arne Jones skulle köpas in till platsen framför det nybyggda Idrottens hus. Som förslag presenterade Jones ett fontänkonstverk i driven koppar i form av tre i varandra gående ringar från vilka det sprutade vattenstrålar ned i den spetsovala bassängen [1] [2]. Skulpturens form återspeglades i byggnadens halvrunda fasad, som ”dragits ned” och konstnären beskriver själv skulpturen på följande sätt: Skulpturen, som jag kallat ’sekvens’ vill ge en oändlig rörelse i tre moment – tre sammankopplade ringar och nio strålar vatten – som hela tiden cirkulerar. Den utföres så, att de nio strålarnas rör klädas med koppar, som ’drives’ till den form, som skissen visar och som sammanhänger med och bestämmes av rörelsen. Rören utgöra samtidigt armeringen.

På våren 1959 kom skulpturen på plats, men den hölls dold för nyfikna ögon under installationstiden och avtäcktes den 16 juli 1959. Till invigningen var inte reliefplattorna som skulle omgärda bassängen färdiga. Jones hade andra uppdrag och som svar på Estetiska nämndens enträgna förfrågningar, förklarade han att han inte kunde arbeta figurativt och nonfigurativt samtidigt, därför hade han ingen inspiration till relieferna. Men han meddelade att han studerade mycket idrott för att ha det på näthinnan. Han gjorde också noggrann research. Han tog in två brottare i sin ateljé och lät dem ta grepp på varandra i några timmar för att hitta den mest visuellt slående vinkeln, han filmade ishockeyspelare, och en målvakt fick komma in och posera i ateljén. Tillverkningen av plattorna drog emellertid ut på tiden och de kom inte på plats förrän 1962.

Från: ”I allas ögon – offentlig konst i Helsingborg” av Jenni Lindbom och Sven Olof Larsén.[4]