Securitas AB

Securitas AB, bevaknings- och larmföretag ursprungligen grundat i Helsingborg 1934 som AB Helsingborgs Nattvakt av Erik Philip-Sörensen. Genom förvärv av andra sydsvenska bevakningsföretag expanderade det snabbt och namnet på de sammanslagna företagen blev Förenade Svenska Vakt AB. År 1942 blev företaget rikstäckande och 30 år senare bytte man till namnet Securitas. Den internationella expansionen startade 1989 med förvärv i Norge, Danmark och Portugal. År 1999 tog Securitas klivet över till USA genom köpet av Pinkerton.