Södra hamnen

Södra hamnen, beslut om hamnbygget togs i fullmäktige 1872. Hamnen stod klar 1879 och invigdes året därpå. Se även Hamnanläggningar.