Södra Kyrkogatan

Södra Kyrkogatan, under 1700-talet Södra Kyrkjosträtet och senare under samma århundrade Södra Kyrkjegatan. Gatan har haft en förbindelse öster om Södra Storgatan till slottet och denna del benämndes på 1600-talets befästningsplaner för Langstiesträde (Centrum).