Schmidts boktryckeri

Schmidts boktryckeri AB, startat 1881 av stockholmaren Evald Ludvig Schmidt i en lokal i hörnet Bergaliden/Södra Storgatan 39. Rörelsen flyttade efter en tid till Södra Kyrkogatan 20–22 och 1898 till Södra Storgatan, där ett nära samarbete knöts med Helsingborgs-Posten inhyst i samma fastighet. År 1886 var firmanamnet Schmidts Boktryckeri AB. Ny adress blev det återigen 1922, då man flyttade till Bruksgatan 38, där verksamheten fortsatte till 1961, då en ny modern anläggning togs i bruk på Västra Berga. Tryckeriet upphörde 1965 efter konkurs men verksamheten återupptogs efter en tid när ett antal anställda drev rörelsen vidare. Verksamheten upphörde helt på 1990-talet. Se även Grafisk industri. KEA