Sankta Maria sjukhus

Sankta Maria sjukhus, mentalsjukhus uppfört under åren 1920–1927. Det invigdes av landshövding Fredrik Ramel den 24 september sistnämnda år. Den 6 december året därpå invigde biskop Edvard Rodhe kyrkan på området. Redan i april 1927 hade de första patienterna tagits emot. Ursprungligen var avsikten att arkitekt Gustav Wickman skulle svara för ritningarna men efter Wickmans död 1915 gick uppdraget till arkitekt Carl Westman. Sjukhuset var ett av sju s.k. Rikshospital som uppfördes runt om i landet vid denna tid. Det var ursprungligen avsett för 1 400 patienter men under 1940-talet kunde tidvis beläggningen uppgå till hela 1 650. Sjukhuset avvecklades stegvis efter psykiatrireformens genomförande på 1970- och 80-talen och 1997 flyttades de sista patienterna från Sankta Maria sjukhus. De tidigare administrations-, personal- och sjukhusbyggnaderna har från början på 2000-talet, under varsamt tillvaratagande av de arkitektoniska värdena, förvandlat det forna mentalsjukhuset till ett bostadsområde och utgör en del av den expanderande Mariastaden. SG

Läs mera: Lars-Eric Jönsson, ”S:ta Maria sjukhus” (1991).