Sankt Clemens katolska kyrka

Sankt Clemens katolska kyrka, invigd den 19 augusti 1928 vid Munkavägen/Koralgatan väster om Wilson park. Kyrkan, som ritades av den danske arkitekten Valdemar Schmidt, bär samma namn som den sedan århundraden tillbaka försvunna Sankt Clemens medeltida kyrka. Den nuvarande katolska kyrkan på Munkavången är Helsingborgs första katolska kyrka sedan reformationen. Invigningsmässan hölls av församlingens förste kyrkoherde, monsignore David (Berndt) Assarsson, som därefter under en följd av år ledde en församling, omspännande sju härader, (som f. ö i stort sett motsvarande hela Helsingborgs medeltida slottslän). Kyrkorummet är dekorerade med målningar av Gisela Trapp, som också var en av kyrkans främsta tillskyndare. SG

Läs mera: Erik Kenneth Pålsson (red.), ”Utsikt över Munkavången – en tillbakablick på Helsingborgs katolska historia” (1978).