Rosenlund

Rosenlund, sätesgård i Mörarps socken med anor från mitten av medeltiden. Rosenlund har förmodligen sitt namn efter den äldste kände ägare, Holger Börgesen Rosenkrantz (död 1658). Flera andra kända adelssläkter har under åren varit ägare till Rosenlund såsom Rosensparre, Lagercreutz, von Schwerin och Clairfeldt. År 1912 såldes gården till Malmöhus läns egnahemsförening som styckade Rosenlund och sålde den reducerade huvudgården till v. häradshövdingen Herman af Petersens.

Läs mera: Sven T. Kjellberg, ”Svenska slott och herresäten – Skåne 1” (1966); Anna Bergkvist: ”Mörarpsgårdar genom århundraden” (1993) och av samma författare ”Mörarpsbygdens historia” (1999).