Rosengårdskyrkan

Rosengårdskyrkan
Rosengårdskyrkan

Rosengårdskyrkan, byggd 1982 av Helsingborgs Missionsförsamling vid Filbornavägen/Brytstugevägen. För ritningarna svarade arkitekt Erik Larsson. Församlingen, som bildades 1882, ägde tidigare Betaniakyrkan vid Bergaliden/Södra Storgatan som uppfördes år 1931 och revs när den nya kyrkan stod klar. På tomten vid Bergaliden fanns tidigare ett ridhus, vilket byggdes år 1847 av Gustaf Adolf Fredrik von Essen och som nyttjades av församlingen som möteslokal mellan åren 1883 och 1893. Sistnämnda år uppfördes en mera ändamålsenlig byggnad på tomten, vilken revs efter framdragningen av en ny spårvagnssträckning söder om kvarteret Bastionen år 1923. Missionsförsamlingen har i dag ca 200 medlemmar.