Rönnow (släkten)

Rönnow, guldsmeds- och donatorsfamiljen Rönnow har satt flera spår i stadens historia. Familjenamnet Rönnow lever kvar i vår tid som namn på en gymnasieskola, Rönnowska skolan (för detta Yrkesskolan) och som gatunamn på Söder. Släkten Rönnow har sannolikt sitt ursprung i Blekinge, närmare bestämt i Ronneby och när prästen (1) Johannes (Hans) Andrée (född 1640), skrev in sig vid Lunds universitet år 1668 använde han tilläggsnamnet Ronnovius, efter namnet på födelsestaden Ronneby. Denne Ronnovius fick tjänst som kyrkoherde i Wälluv/Raus efter Skånska krigets slut. Efter en del komplikationer växlade han pastorat och hamnade i prästgården i Kvistofta i slutet av 1690-talet. Ronnovius var gift tre gånger. I andra äktenskapet föddes sonen Anders (2) (1693–1761) och med tredje hustrun fick han sönerna Hans (3) och Simon (4). De tre barnen blev tidigt faderlösa då Ronnovius gick bort 1703, 63 år gammal.

Efter hans död flyttade änkan och barnen till Helsingborg. Hon och de två yngsta barnen avled i den pestepidemi som drabbade Helsingborg 1711. Äldste sonen Anders (2), den ende överlevande i familjen, förändrade faderns namn till Rönnow sedan han blivit kämnär i staden och gift sig med Anna Catharina Carlöf. Paret fick sonen Andreas (5) 1747 som utbildade sig till guldsmed, gift med Theodora, och är känd i hävderna (källorna) som ”d.ä.”. Efter dennes död 1802 fortsatte hans änka Theodora Rönnow guldsmedsrörelsen med namnet Rönnows enka. Andreas äldste son med samma förnamn som fadern (här benämnd d.y.) Andreas (6) var född 1787. Även han blev guldsmed och fick som färdigutbildad burskap i Helsingborg 1817 och övertog då moderns guldsmedsrörelse. Bouppteckningen efter hans död 1834 visar en kvarlåtenskap på hela 36 717 Riksdaler Banco, varav stora donationer gick dels till fattigvården, dels till yrkesundervisningen i Helsingborg. När stadens yrkesskola på 1970-talet skulle ges ett namn som anknöt till en framstående utövare av ett hantverksyrke blev det alltså Lars Andreas Rönnow d.y. som fick ge namn åt dagens Rönnowska skolan, se även Guld- och silversmeder. SG

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar finns föremål gjorda av Andreas Rönnow, bl.a.: [[1]]

Läs mer: Curt Persson, ”Släkthistoria kring Rönnowska skolan och Gamla prästgården i Helsingborg”, Kring Kärnan 24 (1995).