Ridhus

Ridhus, (1), stadens första ridhus var inrymt i en gavelställd byggnad söder om Frälsningsarméns hus på Fågelsångsgatan, uppfört 1887 efter ritningar av arkitekt Ola Anderson. Huset övertogs av staden den 13 november 1901. År 1936 förvärvades fastigheten av byggmästare Reinhold Müller, som rev byggnaden och på tomten uppförde ett hyreshus. Förutom ridhus hade flera andra verksamheter förekommit i byggnaden, här hade bl.a. funnits polisstall och tillfälligt även brandstation samt taxistation under namnet AB Taxameter. Till evenemangshistorien hör en av de första filmvisningarna i Helsingborg och cirkusföreställningar. Se även Elvira Madigan. Ridhus(2), fanns på Ringstorpsvägen ungefär vid nuvarande Stattenahemmet. Detta ridhus uppfördes 1942 och revs 1969. Verksamheten fortsatte under en period i Bergakasernens ridhus till dess att ett nytt Ridhus, (3) stod färdigt 1972, nordost om Filbornavägen/ Lägervägen. Här fanns verksamheten fram till 1995, varefter huset revs året därpå. Då hade Ridhus, (4) – Europas då modernaste ridhus invigts den 9 december 1995 vid Depågatan nära Filborna och Vasatorp. Helsingborgs Fältrittklubb svarar för driften. KEA