Räddningstjänst

Räddningstjänst, se även Brandförsvar och Bränder. Efterhand som samhället med nya tekniska landvinningar ökar människors välfärd och bekvämlighet förändras också stadens rytm och puls. Det moderna tekniska samhället blir allt känsligare för störningar, sårbarare och alltmer olycksbenäget, varför brandförsvaret/räddningstjänsten nu ständigt ställs inför nya oväntade arbetsuppgifter och utökade ansvarsområden. Brandförsvarets uppgifter innefattade redan från begynnelsen förutom bränder och livräddning även skydd mot skador vid andra typer av olyckor. I Helsingborg togs första steget mot en sådan utvidgad verksamhet redan i början av 1900-talet då brandkåren, genom en donation av drottning Sophia, fick en Ambulans för transport av sjuka och skadade personer. Brandförsvaret har från begynnelsen av sin verksamhet utfört insatser för räddningsuppdrag. Dessa uppgifter har efterhand ökat i antal samt blivit alltmer skiftande varför brandpersonalen ständigt ställs inför nya, komplicerade olyckor. De stora variationerna i brandförsvarets olika räddningsuppdrag framgår av följande exempel på olyckor som inträffat i Helsingborg.

Den 21 november 1967 inträffade under rensningsarbete i en djup lagringssilo för kol och kolstybb ett ras som hotade täcka och kväva en av arbetarna. Varje försök att rädda honom orsakade ytterligare ras, som ständigt förvärrade läget. Efter en dramatisk insats av brandförsvaret räddas den nödställde ut genom bottenluckan tillsammans med mängder av kol och kolstybb. På kvällen den 12 april 1964 bröts plötsligt söndagsfriden i Helsingborg då det nybyggda spaltgasverket fyllt av utläckande gas exploderade och en 100 meter hög eldpelare sköt upp mot himlen. Den oerhörda tryckvågen rusade fram, förstörde bilar och slog ut fönster på upp till 700 m. avstånd. Det måste betraktas som ett rent under att endast en person kom till skada. Den närbelägna brandstationens beredskapsstyrka, blev denna gång alarmerad på ett våldsamt sätt då den kraftiga tryckvågen kastade omkull dem. De var emellertid snabbt på plats och kunde avvärja de svåraste konsekvenserna av olyckan. Den 14 november 1968 kolliderade en tung lastbil med en personbil som trycks mot en mur i hörnet av Gasverksgatan/Carl Krooks gata. Mor med tre barn kläms fast i bilen och måste med hjälp av brytverktyg under hot om övertändning av på olycksplatsen utrunnen bensin tas loss och föras till lasarettet.

Den svåraste olyckan i modern tid inträffade den 30 juni 1976 då ett godståg och ett persontåg kolliderade i stadsdelen Raus och femton av tågets passagerare omkom. Några av de övriga passagerarna var fastklämda och måste på den svårtillgängliga olycksplatsen, under rashot från de uppstaplade tågvagnarna, omhändertas av insatsstyrkan. Den 19 juni 1980 drabbades Helsingborg av två katastrofer. I Gantofta störtade en polishelikopter med tre personer ombord som alla omkom och på Boliden-Kemi utsattes en cistern för övertryck och sprängdes, vilket orsakade fyra medarbetares död. Den 16 februari 1981 inträffade ett haveri i Helsingborgs hamn, då ett fartyg under lossning av last välte och sjönk med personal ombord. Fyra personer blev instängda under svåra förhållanden (kyla och mörker) i det havererade fartyget. Två kunde omedelbart ta sig i land, medan de andra två blev instängda i det vattenfyllda lastrummet. Efter ett tre timmar långt riskfyllt arbete kunde brandförsvarets vattendykare lokalisera och rädda en av de instängda, som låg i en ”luftficka” medan en av de anställda hade omkommit.

Den 28 maj 1986 klämdes en fyraårig pojke vid lek i närheten av en hiss fast med sitt högerben mellan hisskorgens säkerhetströskel och vägg i ett av Ättekullas höghus. Insatspersonalen lyckades efter en timmes känsligt och försiktigt arbete bända loss pojken och skadorna inskränkte sig till kläm- och sårskador på benet. Tidigt på morgonen den 4 februari 2005 hotades enligt media tiotusentals helsingborgare av farliga drivande gasmoln från en brusten cistern med svavelsyra inom kemiföretaget Kemira. Tretton personer skadades och fördes till sjukhus. Cisternen hade underminerats och spräcktes då den rasade och stora drivande gasmoln bildades av den utforsande vätskan. Många invånare väcktes av signalerande ”tyfoner” och radion som meddelade vad som hänt samt uppmanade människor att stanna inomhus och stänga fönster och den mekaniska ventilationen. Stora områden av södra Helsingborg spärrades av men redan under förmiddagen kunde avspärrningarna begränsas då läget var under kontroll. Närområdets avspärrningar bibehölls emellertid av säkerhetsskäl under ett par dagar.

´I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton och föremål med Räddningstjänsten, bland annat: [[1]]