Raus

Raus, ortnamnet ursprungligen namn på Råån, Raa-os, där ”os” står för åmynning. Raus by låg kring kyrkan. Åtta gårdar placerade omedelbart norr och väster om kyrkan utgjorde tillsammans med Pålstorps åtta gårdar på södra sidan av ådalen hela byn före skiftet.

Vid arkeologiska undersökningar har man funnit spår efter neolitiska bosättningar. Man har funnit en neolitisk långhusbebyggelse, ett så kallat mesulahus. Detta hus är från tidigineolitikum och ett ovanligt fynd. Vid Raus har man även funnit hus från senneolitikum. Dessa är vanligare fynd vid arkeologiska undersökningar. I samband med undersökningar av de senneolitiska husen fann man bl.a. flintkärnor, råmaterial och förarbeten till redskap som tyder på att man tillverkat yxor här.

Vid mitten av 1100-talet byggdes Raus kyrka med långhus, kor, halvrund absid och ett smalt västtorn. Under 1400-talet förändrades kyrkan till viss del stilmässigt samt att man byggde ett vapenhus vid sydportalen. När man mot slutet av 1400-talet byggde ut den västra sidan av kyrkan och förlängde långhuset rev man västtornet. 1840 förändrades kyrkans utseende ytterligare en gång då man rev det medeltida korpartiet, absiden och vapenhuset för att bl.a. bygga ett kor med rakt avslutat östparti. Över kyrkans västportal syns ett människohuvud i sten som säkert inte suttit där från början. Det sägs i en sägen som skrevs ned 1729 att ansiktet föreställer hjälten Roland. En Mariastaty med Jesusbarnet i sitt knä i trä från 1400-talets slut finns i kyrkan. På skulpturen finns det spår av att Maria har burit en krona på sitt huvud. Jesusbarnet har också förändrats genom att hans långa klädnads nedre del omgjorts till två ben.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du flera foton och föremål från Raus: [[1]]

På Riksantikvarieämbetets söksida ”Fornsök” hittar du information om arkeologiska fynd i trakten, bl.a. en pest/kolerakyrkogård: [[2]]

Läs mer: Helsingborgs Historia Del VIII:1 [[3]]