Ragnvalla

Ragnvalla, bostadsområde i den östra delen av staden mellan Ragnvallagatan och Adolfsbergsskolan.