, stavning använd antagligen från 1927, fram till ett stadsfullmäktigebeslut i mars 1931 som innebar att den ändrades tillbaka till två å – Råå.