Råå vallar

Råå vallar, strandområde och allmän badplats norr om Råå i direkt anslutning till en campingplats. Råå vallar anlades på order av Karl XII efter Magnus Stenbocks seger mot danskarna i slaget vid Helsingborg 1710. Kungen misstänkte att danskarna skulle försöka återerövra Skåne. Den flacka kuststräckan omedelbart norr om Råå ansågs på goda grunder som särskilt lättintaglig. Danskarna hade nämligen redan två gånger tidigare, 1676 och 1709, landstigit här. På en sträcka av något mer än två kilometer och på ett avstånd från havet av ca 90 meter anlades en 2,5 meter hög och 10 meter bred försvarsvall. Råå vallar kom aldrig till användning i sitt ursprungliga försvarssyfte. Redan snart efter uppförandet, påbörjat 1712, förstördes den sydligaste delen av vallen av vind och hav. När Decauvillejärnvägen byggdes i början på 1890-talet raserades resten av den södra delen. Nu finns endast den norra delen (ca 800 meter) kvar. Men den del som återstår är i dag en omtyckt promenadplats för ortsbefolkningen och på somrarna är vallarna en välbesökt badplats.

Läe mera: Torsten Mårtensson, ”Råå vallar”, Helsingborgs historia IV:1 (1969).