Råå hamn

Råå hamn, sedan urminnes tider formad av Råå-åns utlopp. År 1842 beslutades på en bystämma att inloppet skulle breddas, vid den här tiden låg inloppet något söder om nuvarande. År 1856 anlades den första hamnarmen och året därpå tändes den första fasta fyren där. År 1859 kallades invånarna på Råå läge till möte, varvid 112 skrev under en förpliktelse om att var och en skulle utföra tre dagsverken för att fördjupa inloppet jämte andra behovsåtgärder. Ett handdrivet (!) mudderverk anskaffades och arbetet sattes i gång. Hamnens första riktiga kaj (av trä) blev färdig 1872. Åren 1901–1916 hade Kopparverket stora in- och utskeppningar i Råå hamn, till dess att verkets egen hamn stod klar. Åtskilliga båtar, större och mindre, har byggts i Råå hamn, där för övrigt den första slipen byggdes 1902–03. I övrigt har Råå hamn nyttjats för lossning av kol och briketter, utskeppning av timmer, Träbolagets inskeppning av timmer, lossning av is till Råå Hotell samt utskeppning för Skånska Ålexporten. Många transporter till och från hamnen sköttes via Decauvillejärnvägen. Under 1920–40-talen fanns även ett kalkbruk vid hamnen, dit råvaran transporterades med båt. En klaffbro över ån, till den södra sidan, ersattes på 1950-talet av en betongbro. Förutom varvsrörelse finns i dag några få yrkesfiskebåtar, kajplats för båtar som kör fisketurer på Öresund, liksom turbåt till Ven. I övrigt dominerar nöjesbåtarna. Se även Båt-, segel- och roddklubbar.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museer samlingar hittar du foton från Råås hamn, bland annat: [[1]]