Pålstorp

Pålstorp, villaområde sydost om Råå som byggdes ut under 1960-talet. Själva namnet hänförs till 1100-talet och anknyter möjligen till mansnamnet Pål (Paulus).

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton och föremål från Pålstorp, bl.a.: [[1]]

På Riksantikvarieämbetets söksida ”Fornsök” hittar du information om arkeologiska fynd i trakten, bl.a.: [[2]]