Pihl (släkten)

Pihl (släkten), Bendt Pedersen Pihl, född i Perstorp omkr.1620, död i Helsingborg 1693, flyttade med sina två bröder, Sven (f. omkring 1630, d. 1682) och Jeppe (f. 1630, d. omkring 1678) till Helsingborg. Bröderna etablerade sig i Helsingborg som köpmän på 1650-talet och blev snart en av stadens mest förmögna och inflytelserika familjer, delvis beroende på förmånliga ingiften med familjer som Holst och Cöster (släkten). I början på 1670-talet var Bendt ägare till en av Skånes största rederirörelser. Han utnämndes till rådman 1667 och blev borgmästare samma år samt riksdagsledamot 1668. Han adlades Pihlcrona 1675 och gav namn åt sin egendom Pihlshult (Pilshult). (Gården skrevs i äldre tid Pyla och sedan Pylshult.) Där dog han utfattig efter att hans affärsverksamhet havererat i samband med kriget 1675–1679.

En son till Jeppe Pihl var Petter Pihl d.ä. (1673–1736), rådman i Helsingborg 1709–1736, far till Petter Pihl d.y. (1704– 1759). Den senare var borgmästare i Helsingborg från 1738 till sin död, och dessutom riksdagsledamot under 1740- och 1750-talen. Petter Pihl d.y. beskrivs i äldre källor som en sällsynt stolt och härsklysten man. Det berättas t.ex. att han som ägare till bl.a. Gamlegård kommenderat sina betjänter att ”slå hatten av förbipasserande på Storgatan om de inte blottade huvudet vid passerandet, även vid sådana tillfällen då husets herre inte var tillstädes”. Abraham Hülphers, som sommaren 1759 gjorde en resa i Skåne, berättar att Pihl sedan några år skötte sitt borgmästarämbete från sin bostad: ”Rådhuset skall vara vid torget men rätten sitter mestadels i borgmästarens hus”, skriver han. Alla stadens handlingar, magistratsprotokoll etc. för åren 1756–59 förvarades i borgmästarens hus och förblev länge oåtkomliga för magistraten, därför att sterbhuset och därmed handlingarna stod under s.k. försegling. Pihl efterlämnade en ansenlig förmögenhet. Till denna räknades ett stort antal fastigheter och tomter i staden. Han köpte Pålsjö slott år 1746. Vid sin död testamenterade han egendomen till fru Öllegård Maria Broome, g.m. Andreas Cöster. Deras son, Michael Andreas C. anlade Pålsjö fajansfabrik. SG