Per Eskilsgården

Per Eskilsgården, en småskola vid början av 1900-talet.