Parapeten

Parapeten (1), vågbrytare uppförd 1923 vid Norra hamnen.

Parapeten (2), restaurang vid Lotshuset, uppförd till utställningen H55 efter ritningar av Bengt Gate. Genomgripande renoverad år 1998 efter ritningar av Konrad Ek.