Oscar Trapp

Trapp, Oscar, 1847–1916, handelsman, riksdagsman, konsul. Initiativtagare bl.a. till uppförandet av Terrasstrapporna, införandet av nuvarande utseende på stadens vapen, Kärnans restaurering 1893–94 och räddningen av Tornerhjelmska huset från rivning. Trapp var även en av initiativtagarna till stadens museum. Han lät uppföra ”Köpmännens hus” på Södra Storgatan 18, där han hade bostad och kontor. Han inköpte egendomen Fredriksdal 1898, vilken efter hans död donerades till staden. Se även Fredriksdals herrgård och Fredriksdal – museer och trädgårdar. Som riksdagsman motionerade Trapp att återge den svenska flaggan sina ursprungliga ljusa färger. De hade dittills varierat mellan olika tillverkare. Färgvalörerna hämtade Trapp från den äldsta kända svenska fanan från 1658 som än idag förvaras på Rijksmuseum i Amsterdam. Hans förslag vann gehör och skrevs in i den flagglag, som antogs 1906. Färgerna gäller fortfarande.