Olympiska föreningen i Helsingborg

Olympiska föreningen i Helsingborg. Olympiska föreningen var Helsingborgs tidigaste sammanslutning för idrottsverksamhet.

Initiativtagare var Gustaf Johan Schartau (1794–1852). Han hade 1814 efterträtt Per Henrik Ling som lärare i Gymnastik och fäktkonst vid Kungl. Carolinska Akademien i Lund. På 1830-talet brukade han tillbringa somrarna i Helsingborg, där han gav lektioner i gymnastik, fäktning och huggning för att dryga ut sin fäktmästarelön. I en artikel i HP den 28 juni 1834 presenterade han den Olympiska föreningen för allmänheten. Föreningens mål var, berättade han, att bland Skandinaviens kraftfulla söner återuppliva antikens olympiska spel. Bland föreningens beskyddare fanns flera kända nordvästskåningar bl.a. kyrkoherden i Kvistofta David Munck av Rosenschöld, betydande opinionsbildare på sin tid, Carl von Dannfelt, ägare till Ramlösa hälsobrunn/Ramlösavattnet som också ekonomiskt stödde föreningen och generallöjtnanten Bror Cederström, hjälte i striden vid Bornhöved 1813 (se Olympiska lekarna i Ramlösa).