Olympiastationen

Olympiastationen, transformatorstation uppförd 1908–09 på tomten söder om nuvarande Olympiaskolan. Kontrollrummet upphörde år 1994, då det flyttades till det nyuppförda kontoret på Västra Sandgatan.