Olympia (idrottsplatsen)

Olympia (idrottsplatsen). Den västra sittplatsläktaren inrymmer administrations-, konferens- och omklädningslokaler, kansli, pressläktare m.m. Här sedd från Södra Stenbocksgatan
Olympia (idrottsplatsen). Den västra sittplatsläktaren inrymmer administrations-, konferens- och omklädningslokaler, kansli, pressläktare m.m. Här sedd från Södra Stenbocksgatan

Olympia (idrottsplatsen), invigdes den 31 juli 1898. Idrottsplatsen anlades av Aktiebolaget Olympia som drev fram till den förste juli 1908 då staden tog över.Idrottsförbundet Olympia, en samorganisation mellan Idrottsföreningen Kamraterna (IFK), IS Göta och Helsingborgs idrottsförening (HIF) som bildades under hösten 1907,hade drivit verksamheten på arrende en tid och fick fortsätta med det fram till 1941. Den kommunala idrottsstyrelsen, idrottsnämnden, tillkom den 16 mars 1909 med särskild uppgift att tekniskt handha idrottsplatsen Olympia. Stadsfullmäktige beslöt hösten 1930 upplåta efter ansökan från Folkskolornas Idrottsförening den s.k. Fredriksdals skogsplantering nordöst om Olympia, en anläggning för som det skrevs ”nya idrotts- och lekplatser”.
Området kom så småningom att kallas Olympiafältet. Den första träläktaren under tak, så kallad täckt tribun, stod klar till säsongsstarten förste maj 1910. Dev var målad i blått och gult, och innehöll moderniteter som omklädningsrum, duschar och toaletter. Den sista träläktaren byggdes 1951. En kafébyggnad uppfördes på den östra sidan 1903i samband med att den stora konst- och industriutställningen hade sitt nöjesfält på Olympia. Byggnaden revs i mars 1961. Under 1910- och 20-talen fanns här ett årligen förekommande nöjesfält. I mars 1962 invigdes på den tidigare kastplanen en s.k. ballonghall i armerad plastväv för friidrott (den första i sitt slag i landet). En sittplatsläktare i väster med 3 500 platser, omklädningsrum och kanslilokaler byggdes 1993–94 och en ny läktare i öster tillkom 1997 med ca 6 500 sittplatser. Vid en tillbyggnad 2001 skapades utrymme för en stor konferenshall med restaurang i anslutning till den västra läktaren. Se även Idrottsstaden.

I museisamlingarna finns flera bilder ifrån Olympia, se t ex.: [[1]]

HIF möter Arsenal på Olympia 1922 (0-1).