Nyaste Journal för Damer

Nyaste Journal för Damer, utgavs av Jöns Torell från 1854 och innehöll bl.a. modeplanscher, virk- och stickmönster. Den utkom med två åttasidiga nummer i månaden. Torell avyttrade den 1859 tillsammans med Helsingborgs-Posten till F. O. Thornberg.