Närlunda

Närlunda (1). Den vita mangårdsbyggnaden, uppförd omkring 1850 revs 1965, låg på platsen för nuvarande bostadsområde
Närlunda (1). Den vita mangårdsbyggnaden, uppförd omkring 1850 revs 1965, låg på platsen för nuvarande bostadsområde

Närlunda, (1), namn på en herrgårdsliknande byggnad som låg omedelbart öster om nuvarande södra motorvägsinfarten. Omkring år 1850 köptes några egendomar av greve Fredrik Posse, vilka slogs samman samtidigt som corps-de-logiet Närlunda anlades. Byggnaden revs 1965. Den siste private ägaren, August Wingårdh avled 1955 och testamenterade fastigheten till föreningen Hälsingborgs Bikupa, som sålde egendomen till staden och lät uppföra pensionärshemmet Bikupan på Flogatan.

Närlunda (2). Den moderna bebyggelsen från 1950-talet har ersatt det gamla landeriet Närlunda gård. Den konstnärliga utsmyckningen på husgaveln är signerad Pablo Picasso.
Närlunda (2). Den moderna bebyggelsen från 1950-talet har ersatt det gamla landeriet Närlunda gård. Den konstnärliga utsmyckningen på husgaveln är signerad Pablo Picasso.
Närlunda (2). Den moderna bebyggelsen från 1950-talet har ersatt det gamla landeriet Närlunda gård. Den konstnärliga utsmyckningen på husgaveln är signerad Pablo Picasso.

Närlunda, (2), är ett bostadsområde i sydöstra Helsingborg som har sitt namn efter landeriet Närlunda gård. Området exploaterades under åren 1969–71 och omfattar 515 lägenheter. På en husgavel i området finns reliefen ”Fågelfisken”. Den är utförd av Carl Nesjar efter en förlaga av Pablo Picasso och sattes upp 1971. Invånarantalet 2010 var 1 255.