Naturgas

Naturgas, kommer i Sverige från gasfält i Nordsjön utanför Jyllands västkust. Naturgasnätet i Helsingborg började byggas ut år 1985 och är idag ca 240 km långt och levererar 860 GWh gas till företag och villor. Se även elverk/energiförsörjning.