Natura 2000

Natura 2000 (Fågeldirektivet, Habitatdirektivet), är EU:s nätverk av skyddade naturområden som grundas på de två direktiven fågel- och habitatdirektivet och i Helsingborgs kommun finns det åtta sådana områden:

S. Skälderviken (fågeldirektiv)

S. Skälderviken (habitatdirektiv)

Gråläge kusthed (habitatdirektiv)

Kristinelund (habitatdirektiv)

Raus–Gantofta i Råådalen (habitatdirektiv)

Fjärestad-Råådalen (habitatdirektiv)

Borgen habitatdirektiv (se Vallåkra fornborg)

Bältebergaravinen (habitatdirektiv)

För dessa Natura 2000-områden finns särskilda bevarandeplaner med beskrivningar av områdenas värden och skötselkrav.