Munkavången

Munkavången, ung. vid dagens Wilson park, har fått sitt namn genom att marken på 1500-talet skänktes till dominikanerklostret av danske kungen Frederik I.