Mårten Edvard Sjöbeck

Sjöbeck, Mårten Edvard, 1886–1976, järnvägstjänsteman och forskare inom markhistoria och kulturgeografi. Sjöbeck är välkänd för sitt pionjärarbete om kulturlandskapets historia och markanvändning. Han studerade geografi och botanik i Lund 1908 och anställdes vid järnvägen 1909 som kontorsskrivare och han blev senare notarie och byråsekreterare. Den senare titeln döljer en personlig tjänst med uppdrag att skriva landskapsböcker för Kungliga Järnvägsstyrelsen. På 1920-talet gjorde han by- och gårdsinventeringar i Skåne för bl.a. Helsingborgs museum. Mellan åren 1920–1973 publicerade han ett hundratal artiklar, främst rörande det äldre kulturlandskapet och naturvård i Sydsverige.

Bland särskilt intressanta arbeten kan nämnas ”Bondskogar, deras vård och utnyttjande” 1927 ”Allmänningen Kulla Fälad” 1947, ”Det sydsvenska landskapets historia och vård” 1973. Begrepp som skottskog, djuprotad äng, vång och utmark genomsyrar hans arbeten. Han dokumenterade allt noggrant, bl.a. med tusentals fotografier, avritningar och inventeringar. Han var särskilt känd för sitt sätt att arbeta över ämnesgränserna. Sjöbeck har kallats kulturekolog, Skånes Linné m.m. för utvecklandet av sin metod att koppla samman vegetion, markanvändning och historia, vilket gav honom en unik förmåga att ”läsa” landskapet, dess historia och naturförhållanden. Sjöbeck mottog nio olika utmärkelser och medaljer för sina insatser, bl.a. en utnämning till fil. hedersdoktor 1950 vid Lunds univ. och KVA:s stora Linnémedalj 1966. Se också artikel i Svenskt biografiskt lexikon : [[1]].

Läs mera: Karin Gustavsson: ”1920-talets by- och bebyggelsedokumentationer” ur Kring Kärnan nr 37.