Mariagatan

Mariagatan, tidigare Wästra Kyrkjosträtet, från 1787 Scholegatan efter latinskolan som åren 1710–1788 låg väster om Mariakyrkan. Fram till kommunsammanslagningen 1971 hette den Skolgatan.