Maja Sjöström

Sjöström, Maja, 1868–1961, textilkonstnär född på Råå och under en del av sitt liv bosatt där. Stadshuset i Stockholm stod färdigt 1923 och S. ansvarade ensam för den textila utsmyckningen i hela huset från festsalarna till de enklaste arbetsrummen. År 1924 lämnade S. Sverige och flyttade till Rom, delvis på grund av att hon tog mycket illa vid sig av vissa personers kritik av hennes arbete i Stadshuset. Därefter var hennes enda anknytning till hemlandet den s.k. Blå Boden, som hon startade på Råå redan 1921 tillsammans med tre systrar, Alma, Sofia och Mathilda, och där hon bl.a. sålde konstverk från Italien. Blå Boden var känd långt utanför Skånes gränser och besöktes varje sommar av kungaparet.

Läs mera: Ragnar Östberg, ”Blå Boden i Råå”, Hvar 8 dag nr 1 (1927).