Lydinge gård

Lydinge gård, avsöndrades från Rosendal som en ny stor brukningsenhet under första delen av 1800-talet. I dag finns där en golfbana. (se även Kropp)