Luggude härad

Luggude härad, omfattar områden norr, öster och söder om Helsingborg. Häradsnamnet är troligen från hednisk tid. Namnet har av ortnamnsforskare varit föremål för skilda tolkningar. Namnet skrevs på 1200-talet i Valdemars jordebok Lyuthgudheret, som är flertydigt och bl.a. har kunnat härledas till ordet l(i)uthgutha, namnet på en växtgudinna. Luggude härad skulle då betyda ungefär ”näringsgudinnans härad”.