Louis Goetze

Goetze, Louis, 1834–1917, född i Tyskland, kom till Helsingborg 1865 och blev samma år ägare till Hotel Mollberg. Han utvecklade det forna gästgiveriet till stadens ledande hotell- och restaurangrörelse. Sedan han 1884 låtit fastigheten vid Stortorget växa på höjden till ett storstadsmässigt komplex betraktades Mollberg med sin legendariska ”solennitetssalong” som en självklar träffpunkt för större sällskap och allmänna baler. Goetze blev med tiden en förmögen man och när han 1895 överlät hotellrörelsen i andra händer tog han som finansman och styrelseledamot aktiv del i bl.a. uppbyggnaden av Gummifabriken och det nybildade Sockerbolaget. Genom testamente donerade han 100 000 kronor till ett blivande krematorium.