Lotshuset

Under uppförande 1889
Under uppförande 1889
Under uppförande 1889

Lotshuset, lotsstationen, (Fyrhuset) på parapeten, tänd för första gången den 24 oktober 1889. Ritningarna utförda av fyringenjör John Höijer på dåvarande Lotsstyrelsen. Vindvisaren, omedelbart norr om lotshuset, visade ungefärlig vindstyrka samt vindriktningen utanför Varberg. Den sattes upp 1875 och var i bruk fram till 1953. Därefter flyttades den till Fredriksdal – museer och trädgårdar, men återfick sin nuvarande plats 1994.

År 2005
År 2005
År 2005