Lekande ungdom

Lekande ungdom vid Sankt Jörgens plats. Av konstnären själv, Axel Wallenberg, kallad ArildsfontänenLekande ungdom, fontänskulptur i brons av Axel Wallenberg, uppsatt 1946 vid Sankt Jörgens plats. Styrelsen för Vällufs sparbank ville med ett konstverk pryda S:t Jörgens plats och hade avsatt 75 000 kronor ur sin fond ”Till Helsingborgs stads prydande”. Styrelsen hade också beslutat att det var en monumental brunnsanordning man ville ha. Därför utlystes en tävling 1937 om skulptural utsmyckning till S:t Jörgens plats och 58 svenska konstnärer lämnade in 62 förslag för jurybedömning. Förslag nr 51 Arild av Axel Wallenberg valdes som det vinnande bidraget och juryn skrev följande: ”Det är en rektangulär, låg bassäng av enkel hållning, ur vilken reser sig i fri rytmisk gruppering trenne gestalter i graciös lek ovan fontänstrålarna. Konstnären har lyckats få en levande spänning och en inspirerande rörelse i sina figurers samspel. Kompositionens sammanhållning är utmärkt; den kan med lika stor fördel betraktas från torg som park, och i sin fria gruppering ger den blicken fri för genomsikt. Hela verket har en otvungen och naturlig glädje och friskhet, som särskilt är övertygande i helhetsskizzen. Detaljskulpturen är måhända inte lika övertygande; man kan här möjligen sakna en viss nerv i den plastiska behandlingen. Men icke desto mindre är nämnden förvissad om att utifrån detta förslag skulle Helsingborgs stad kunna få en brunnsanordning, som kunde bli till verklig prydnad för staden och till uppfriskande glädje för dess invånare.”
1941 blev gipsmodellen färdig och skickades till Herman Bergmans konstgjuteri i Stockholm för att gjutas i brons. Men gjutningsarbetena kunde inte påbörjas eftersom Bergmans gjuteri inte fick någon licens för att importera de 1000 kg koppar som behövdes till skulpturen. Detta berodde på det pågående världskriget. Man avbröt därför arbetet och skulpturen kunde inte fullbordas förrän efter krigsslutet. Som kompensation för Helsingborg blev Lekande ungdom den första offentliga skulptur som invigdes i Sverige efter kriget. Detta skedde under högtidliga former den 27 april 1946. Skulpturen kallades till en början för Arild eftersom konstnären inspirerades till konstverket när han såg ungdomar leka i havet vid Arild.

FRÅN: I allas ögon – offentlig konst i Helsingborg av Jenni Lindbom och Sven Olof Larsén.[1]