Lars Trollberg

Trollberg, Lars, 1931-1986, skulptör. Trollberg var främst verksam i Laholm, där han utfört skulpturen Clownen som 1988 uppställdes framför rådhuset. Han har arbetat i en expressiv, ofta summarisk realism, och bl.a. utfört väggdekorativa arbeten. Representerad i stadens offentliga konst med skulpturen HjuletKonsul Olssons plats. SS