Lars-Göran Kindström

Kindström, Lars-Göran, 1912–2004, fil. lic., museichef i Helsingborg 1955–1977. Kindström började sin museibana i Örebro, tillbringade flera år i början av 1940-talet i Blekinge för att 1947 tillträda den första amanuenstjänsten vid Helsingborgs museum. 1955 efterträdde han Torsten Mårtensson som museichef. Kindström var under lång tid sekreterare i Historikkommittén, som står för utgivningen av flerbandsverket om Helsingborgs historia. Kindström har givit ut småskrifter om Kärnan och Fredriksdal samt skrivit ett antal artiklar, topografiska, arkeologiska, konsthistoriska, bl.a. i museets årsskrift ”Kring Kärnan”.